Numer identyfikacyjny CVE

Numer identyfikacyjny CVE lub numer CVE oznacza pojedynczą lukę w zabezpieczeniach, ale jedna luka może dotyczyć więcej niż jednego składnika oprogramowania.

Numer identyfikacyjny CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) jest to unikalny identyfikator przypisany do konkretnej luki w zabezpieczeniach lub ekspozycji w systemie informatycznym. CVE służy do jednoznacznego identyfikowania konkretnej podatności, co umożliwia dostawcom oprogramowania, badaczom bezpieczeństwa oraz użytkownikom szybkie zrozumienie, jakie zagrożenie niesie za sobą dana podatność. Numer CVE składa się z prefiksu “CVE-” oraz unikalnego identyfikatora liczbowo-literowego, na przykład “CVE-2024-12345”. Te identyfikatory są używane na całym świecie w branży bezpieczeństwa informatycznego do monitorowania, raportowania w bazie CVE i reagowania na nowe luki w zabezpieczeniach.