Czy stosując obniżki cen w Twoim sklepie internetowym postępujesz zgodnie z ustawą „omnibus”?

Home » Blog

Z dniem 1 stycznia 2023 roku w Polsce weszła w życie tzw. dyrektywa Omnibus. Jest ona pochodną wprowadzenia przez Unię Europejską Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019.  Na wstępie warto nadmienić, że dyrektywy nie stosuje się bezpośrednio do obywateli, przedsiębiorców działających na terenie UE tylko do Państw członkowskich. Dopiero uchwały w danym kraju regulują formalnie zawarte w dyrektywach wytyczne.  Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw jaka zawiera omawiane w tym artykule zagadnienie została uchwalona 1 grudnia 2022. Treść tej ustawy znajdziesz pod tym linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/dok?OpenAgent&2476_u 

Cel wprowadzenia dyrektywy omnibus? 

Dyrektywa Omnibus to europejski akt prawny, który został wprowadzony w celu ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwych praktyk stosowanych przez sprzedawców w sklepach internetowych. Oto główne cele i powody wprowadzenia tej dyrektywy: 

 • Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi promocjami: Dyrektywa Omnibus ma na celu walkę z tzw. pseudopromocjami, które polegają na sztucznym zawyżaniu bazowych cen produktów podczas trwania promocji. Dzięki temu sprzedawcy mogą oferować wyższe rabaty procentowe, które wydają się bardziej atrakcyjne dla konsumentów, mimo że w rzeczywistości cena produktu jest taka sama lub tylko nieznacznie niższa niż wcześniej. 
 • Zwalczanie manipulacji opiniami: Dyrektywa Omnibus zakazuje sprzedawcom zlecania pisania fałszywych opinii o swoich produktach oraz usuwania niekorzystnych opinii od klientów. Wprowadza również wymóg informowania o tym, czy opinie zostały zweryfikowane i w jaki sposób. 
 • Zwiększenie przejrzystości oferty: Dyrektywa wprowadza wymóg wyświetlania najniższej ceny produktu dostępnej w ciągu 30 dni przed uruchomieniem promocji. Dzięki temu klienci mogą łatwiej ocenić, czy dana promocja jest rzeczywiście korzystna. 
 • Informowanie o rodzaju sprzedawcy: Sklepy internetowe muszą jasno informować, czy sprzedający jest osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą, ponieważ różne zasady dotyczą wymiany i zwrotów w zależności od rodzaju sprzedawcy. 
 • Jasne określenie obowiązków w przypadku platform handlowych: Jeśli dostawca platformy (właściciel sklepu) różni się od faktycznego sprzedawcy produktów, konieczne jest poinformowanie konsumenta o dokładnym podziale obowiązków między nimi. 

Wprowadzenie Dyrektywy Omnibus miało na celu zwiększenie zaufania konsumentów do zakupów online, poprzez zapewnienie większej przejrzystości i uczciwości w działaniach sprzedawców. 

Jakie obowiązku omnibus nakłada na właściciela sklepu internetowego? 

Interesujący nas Art. 4 ustawy ma następujące brzmienie: 
1. W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.  
2. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.  
3. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.  
4. W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem że terminy, o których mowa w ust. 2 i 3, nie mają zastosowania… 

Czy Omnibus dotyczy również sprzedaży usług? 

Tak. Szczególnie może być to istotne w takich branżach jak turystyka, HORECA, nieruchomości oraz dla firm oferujących usługi cyfrowe (oprogramowanie, treści elektroniczne, szkolenia i kursy online, hostingi i rozwiązania chmurowe).  

Czy są jakieś odstępstwa od dyrektywy omnibus? 

Przepisy przewidują kilka wyjątków od obowiązku informowania o najniższej cenie. Nie dotyczy on m.in.: towarów szybko psujących się lub z krótkim terminem przydatności (np. żywności), zmian cen, które nie są komunikowane, ogłaszane, spersonalizowanych cen, programów lojalnościowych, porównywania cen.

Przykład prawidłowego informowania o najniższej cenie z ostatnich 30 dni 

10 lutego 2023 buty sportowe w cenie regularnej kosztują 500 zł. 

 28 lutego cena regularna ulega zmianie i od teraz buty kosztują 600 zł. 

 5 marca wprowadzamy cenę promocyjną 480 zł. 

Z chwilą wprowadzenia promocji w sklepie przy produkcie powinny znajdować się wartości: 

cena regularna – 600 zł (np. przekreślona),  

cena promocyjna – 480 zł,  

najniższa cena regularna z ostatnich 30 dni – 500 zł.  (a nie 600 zł) 

Jakie kary grożą za nie stosowanie dyrektywy omnibus? 

Na sprzedawcę, który nie przestrzega obowiązku podawania „najniższej ceny z 30 dni” w związku z obniżką cen, wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nałoży karę pieniężną do wysokości 20 000 zł. W przypadku, gdy sprzedawca nie wykonał obowiązku co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy (licząc od dnia stwierdzenia pierwszego naruszenia), kara pieniężna może wynosić aż do 40 000 zł. 

Jakich zmian muszą dokonać sprzedawcy? 

Obowiązek prezentowania najniższej ceny z 30 dni zgodnie z Omnibus wymaga wielu zmian do wprowadzenia przez sprzedawców, w szczególności 

 1. dodanie zapisów w regulaminie sklepu w zakresie prezentowanych cen produktów, 
 1. uwidocznienie „najniższej ceny z 30 dni” w kartach poszczególnych produktów w sklepie internetowym lub na metkach towarów, 
 1. przeanalizowanie w jaki sposób ustalasz ceny swoich produktów, w tym w jakich okresach i z jaką częśtotliwością planujesz obniżki cen, 
 1. przeanalizowanie w jaki sposób informujesz o obniżkach i w których przypadkach masz obowiązek informowania o „najniższej cenie z 30 dni”, 
 1. ustalenie zasad przygotowywania materiałów promocyjnych z uwzględnieniem informacji o „najniższej cenie z 30 dni”, 
 1. konieczność monitorowania cen produktów, abyś mogła/mógł ustalić „najniższą cenę z 30 dni”, 
 1. przeszkolenie pracowników z zakresu organizowania obniżek, jeżeli odpowiadają oni za przygotowywanie materiałów lub prawidłowe uwidacznianie cen produktów. 

Jak dostosować sklep WooCommerce do omnibusa?

Najprostszym sposobem jest instalacja i konfiguracja wtyczki Omnibus WooCommerce. Wtyczka WP Desk Omnibus nie wymaga żadnego działania od użytkownika. Po jej włączeniu w ustawieniach produktu automatycznie pojawia się najniższa cena z ostatnich 30 dni wraz z datą, kiedy cena obowiązywała. Konfiguracja wtyczki jest bardzo prosta – poniżej zrzut ekranu z konfiguracji wtyczki.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług zakupu, instalacji i konfiguracji wtyczek w sklepie WooCommerce.