Platforma ODR – rozwiązanie sporów w branży e-commerce

Home » Blog

Platforma ODR (https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html) , czyli Online Dispute Resolution, to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu ułatwienie konsumentom i sprzedawcom rozstrzyganie sporów w branży e-commerce bez konieczności udania się do sądu. Działa ona w ramach Unii Europejskiej i oferuje szybkie, przejrzyste oraz zasadniczo dobrowolne i bezpłatne metody rozwiązania konfliktów. Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Główne cechy i korzyści Platformy ODR:

 1. Polubowne Rozstrzyganie Sporów: Dzięki platformie, przedsiębiorca otrzymuje powiadomienie e-mailem o skardze złożonej przez konsumenta. Może on samodzielnie zaproponować rozwiązanie problemu lub skorzystać z pomocy jednego z 350 niezależnych podmiotów w UE zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów.
 2. Budowanie Reputacji: Przedsiębiorcy korzystający z ODR mogą wzmocnić swój wizerunek marki, dbając o dobre relacje z klientami.
 3. Wsparcie Językowe: Platforma dostępna jest we wszystkich językach Unii Europejskiej i oferuje tłumaczenie skarg i wyjaśnień.
 4. Wzmacnianie Wiarygodności: Dla sklepów internetowych działających na terenie UE, uczestnictwo w ODR jest sposobem na zwiększenie swojej wiarygodności na unijnym rynku.

Platforma ODR dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/odr

Więcej informacji na temat działalności gospodarczej i rozstrzygania sporów w UE można znaleźć tutaj.

ODR co to oznacza dla właściciela sklepu internetowego?

Dla właściciela sklepu internetowego, korzystanie z Platformy ODR (Online Dispute Resolution) przynosi szereg korzyści i implikacji. Warto zaznaczyć, że o ile właściciel ma obowiązek informowania o platformie to nie ma obowiązku poddania się polubownemu rozwiązywaniu sporów.

 1. Alternatywa dla Sądów: Platforma ODR oferuje możliwość rozstrzygania sporów z konsumentami bez konieczności udania się do sądu. To nie tylko oszczędza czas, ale także koszty związane z procesem sądowym.
 2. Wzmacnianie Wiarygodności: Korzystanie z takiej platformy może pozytywnie wpłynąć na wizerunek marki. Pokazuje to, że firma jest otwarta na dialog i chce rozwiązywać ewentualne problemy w sposób przyjazny dla klienta.
 3. Wsparcie Językowe: Dzięki wsparciu wielojęzycznemu, właściciele sklepów mogą łatwiej rozszerzać swoją działalność na inne kraje członkowskie UE, nie martwiąc się barierami językowymi.
 4. Budowanie Relacji z Klientami: Szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów może przyczynić się do zbudowania trwałych i pozytywnych relacji z klientami, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do większej lojalności klientów.
 5. Zgodność z Prawem UE: Dla sklepów kierujących swoją ofertę do obywateli innych państw członkowskich UE, korzystanie z ODR może być również wymogiem prawnym, co pomaga w zachowaniu zgodności z przepisami unijnymi.
 6. Szybkość i Efektywność: Procesy na platformie ODR są zazwyczaj szybsze niż tradycyjne metody rozstrzygania sporów, co pozwala na szybsze zażegnanie konfliktów i powrót do normalnej działalności.

Podsumowując, dla właściciela sklepu internetowego, Platforma ODR stanowi cenne narzędzie do efektywnego rozwiązywania sporów z konsumentami, wzmacniania wizerunku marki i budowania pozytywnych relacji z klientami.

Czy postępowanie prowadzone poprzez platformę ODR jest odpłatne?

Platforma ODR udostępnia podmiotom uprawnionym elektroniczne narzędzie rozpatrywania sporów nieodpłatnie. Zasadą dostępu do postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów dla konsumentów jest ich nieodpłatność lub opłata, która nie utrudnia dostępu. Zastosowanie opłaty wstępnej zależy od woli podmiotu uprawionego. Jeżeli w toku postępowania niezbędne będzie skorzystanie np. z opinii rzeczoznawcy, to takie koszty ponosi wnioskodawca, chyba że podmiot uprawniony ustali inaczej.

Jaki obowiązki ma właściciel sklepu online?

W kontekście Platformy ODR (Online Dispute Resolution) oraz ogólnych przepisów dotyczących e-commerce w Unii Europejskiej, właściciel sklepu internetowego ma szereg obowiązków:

 1. Informowanie o Platformie ODR: Właściciel sklepu musi poinformować konsumentów o istnieniu Platformy ODR i możliwości skorzystania z niej w przypadku sporu.
 2. Link do Platformy ODR: Na stronie sklepu powinien być umieszczony bezpośredni link do Platformy ODR, co ułatwi konsumentom dostęp do niej.
 3. Reagowanie na Skargi: Jeśli konsument złoży skargę za pośrednictwem Platformy ODR, właściciel sklepu ma obowiązek odpowiedzieć na nią w określonym czasie i podjąć próbę rozwiązania sporu.
 4. Współpraca z Mediatorami: Jeśli strony nie dojdą do porozumienia samodzielnie, mogą skorzystać z pomocy mediatora. Właściciel sklepu powinien wtedy współpracować z wybranym mediatorem w celu rozwiązania konfliktu.
 5. Przestrzeganie Zasad: Właściciel sklepu musi przestrzegać zasad i procedur ustalonych przez Platformę ODR oraz innych przepisów dotyczących e-commerce w UE.
 6. Informowanie o Innych Metodach Rozstrzygania Sporów: Jeśli sklep korzysta z innych metod rozstrzygania sporów (np. własnych procedur reklamacyjnych), konsument powinien być o nich poinformowany.
 7. Zachowanie Poufności: Właściciel sklepu ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w trakcie procesu mediacji lub innych form rozstrzygania sporów.
 8. Zgodność z Prawem: Poza obowiązkami związanymi z Platformą ODR, właściciel sklepu musi również przestrzegać wszystkich innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w internecie, takich jak przepisy o ochronie danych osobowych, prawach konsumenta, podatkach itp.

Powyższe obowiązki mają na celu zapewnienie, że konsumenci mają dostęp do sprawiedliwych i efektywnych metod rozstrzygania sporów, a właściciele sklepów działają w sposób transparentny i zgodny z prawem.

Jak dostosować sklep na WooCommerce do platformy ODR?

Dostosowanie sklepu internetowego zbudowanego na WooCommerce jest bardzo proste. Wystarczy, że spełnisz obowiązki informacyjne tj: umieścisz link do platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz podasz swój adres poczty elektronicznej. Informacje te powinny być łatwo dostępne na stronie internetowej sklepu, na przykład w sekcji „Warunki korzystania” lub „Polityka prywatności”.