Aktualizacje WordPress i WooCommerce

Wykonywanie regularnych aktualizacji jest podstawowym elementem dbania o bezpieczeństwo serwisu.

Aktualizacje WordPress WooCommerce

Aktualizacje konieczne są również z powodu wprowadzenia do oprogramowania nowych funkcjonalności jak również w celu wyeliminowania w nim błędów.

Aktualizację serwisu lub sklepu możemy wykonać jednorazowo lub w ramach oferowanych stałych pakietów serwisowych. Usługa polega na aktualizację silnika WordPress (pliki core), szablonu i zainstalowanych wtyczek (plugins) do najnowszych dostępnych wersji. Przed przystąpieniem do aktualizacji zawsze wykonujemy kopię bezpieczeństwa (backup) serwisu (pliki oraz baza danych). W przypadku jeśli posiadają Państwo komercyjny szablonów lub wtyczki niezbędne będzie przekazanie nam odpowiednich kluczy licencyjnych.

Cena wykonania jednorazowej usługi wynosi 150 zł / netto.